קיארה-סרטו של גו'נאס קארפיניאנו, הינו סרט עטור פרסים. קיארה גיבורת הסרט נחשפת לדרמה במשפחתה. החשיפה הולמת בה ומערבלת את חייה. ...