נשים שמרגישות ראויות וטובות אינן מסתובבות בעולם בתחושה שהן מפריעות למישהו, להיפך הן מרגישות שכל מילה ועצם הנוכחות שלהן תורמות ...