מה אנשים, שהשיגו משהו בחיים האלה, עושים כשהם פוקחים עיניים? זו שאלת מיליון הדולר של אנשים רבים שמחפשים את המסלול ...