"בהנהלת החברה יש 53% נשים ובהנהלה הבכירה יותר ממחצית נשים בתפקיד סמנכ"ליות''. נעה אורן, ראש מינהלת פיתוח הנמלים החדשים בנמלי ...

לכל סיר יש מכסה, אבל אלו של קופסאות הפלסטיק שאנחנו אוגרים כדי לארוז מזון הולכות לעיתים לאיבוד. רכזו את כלל ...