"המסעדה" - רומן מאת עידן רבי. צעיר ישראלי מתגעגע לאמו החולנית שנפטרה , אליה היה קשור מאד. קשריו עם אביו, ...