הזדמנות לבחון את האמהות שלנו מקרוב ולהבין שאין דבר כזה אמהות מושלמת ...