אין רע בקצת או בהרבה יהדות, כל עוד הבחירה במינון ובדרך הצגתה נמצאת בידינו ומכבדת את אורח חיינו וכל עוד ...