תקרת הזכוכית עוד לא נופצה ועדיין קיימים פערי שכר לא מוצדקים בין גברים ונשים, אך ישנן טעויות שאנו עושות במקום ...