הרבה פעמים הלחץ נועד בכדי להרחיק אותנו מהרגשות שלנו. לראייה כאשר אנחנו מאוד עסוקות אין לנו זמן לחשוב על עצמנו ...