קשה לחיות פה בימים טרופים אלה, אבל אני מבטיחה, אעבור גם את זה. ...

עשרים שנה לאותו לילה נורא של ה-4 בנובמבר 1995 ובמשפט אחד – כלום לא ישתנה! ...