ערב אחד, בילוי אחד בקולנוע עם חברתי הטובה ליהי וגם אני נשביתי לחלוטין. 20 שנה לילד שנותר בחיים ...