אולי אני הולכת לשעמם את עצמי ולא למוות. אולי לא. 3 תכנים. נעולה על אותם דברים. אותם דברים בלבד. מה זה אומר? שאני חסרת ...