חלק מהאנשים מרחיקים עד הודו כדי לחפש תשובות וחלקם רק חולמים לאבד את עצמם לכמה רגעים... ...