שורש הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, לדעתו של ז'בוטינסקי, איננו דתי, אלא תולדה של דעות מנוגדות לגבי "מי ...