קיפ הוא נער מפרברי מלבורן שבאוסטרליה, אח תאום לפרנסיס . בשל מות אביהם וקשיי פרנסה, נאלצת אמו להחליט מי מן ...