דומה שעייפנו ממאבקים חברתיים - כלכליים כי אנו עסוקים בהשרדות יומית וגם ככה נורא חם. אבל תשלומי ההורים שאנו נדרשים ...

מדוע הורים משלמים מדי שנה ללא מיצמוץ את "תשלומי ההורים" בשעה ששירותי החינוך במדינה אמורים להיות מסופקים לנו חינם? ...

מדי שנה ציבור ההורים בישראל נדרש להוציא את פנקס הצ'קים ולשלם: לבית הספר, לעמותות ולחוגים הפועלים במסגרת בית הספר ולשאר ...