הנשים שהשפיעו עלי בשנת 2017: ותודה לדמוקרטיה הדיגיטלית שמאפשרת לי לפרסם את נשות השנה שלי שכולן במקום הראשון עבורי. בשבוע ...

לאורך הקריירה שלי, עובדת היותי אישה השפיעה על השיח ועל ציפיות הסובבים אותי. היא חלק בלתי נפרד ממה שאני מביאה ...