הלילה הראשון היה קשה מנשוא. בעקבותיו הגיעה ההתמודדות עם הכעסים על בני המשפחה. ואז, מגיעה האבחנה: מאניה דיפרסיה. בהדרגה אני ...