רוב האנשים תורמים מכספם, או זמנם. אבל לפעמים צצה לנו האפשרות לתרום משהו מעצמנו-ממש, וזו תרומה שמרגשת פי כמה, גם ...