המשפט הזה צד את עיני הבוקר: "והוריו תרמו את קרניות עיניו...". לפני כארבע שנים נרצח בננו מלאכי באישון ליל על ...

סיפור על שני בני נוער שצריכים ללמוד איך לאחות את ליבם, גם אם הוא שבור לרסיסים ...