מה הופך מסמך אשר כתוב בשפה מסוימת עם כל האישורים הנדרשים אל מסמך שהוא תקף גם במדינה אחרת בשפה המדוברת ...