רק בגיל אוטאוטו שבעים (יהיה מי שיכתוב לי שזה עוד לא הכי זקנה שבעולם. אז נכון, יש מי שזקן יותר, ...