מי שיביט על המספרים, מלמעלה, יבין מאוד את סדר העדיפויות הממשלתי.זה מה שאני אוהבת במספרים, כשיש אותם לא צריך מילים. ...