חברת מצלמות קנון מייצרת מצלמות ברמות כניסה שונות. לכל מצלמה ביצועים אחרים שנקבעים על פי המפרט הטכני, אך ניתן להצביע ...