חמישה דמויות שונות זו מזו נקלעות יחד לאירוע אלים ומתמודדות עם התוצאות שאחרי. ...