כל עוד התפיסה הפטריארכלית אוחזת חזק במבנה החשיבה שלנו, אנחנו נמשיך לסבול מהטרדה מינית, מילולית או פיזית. והיא אוחזת חזק. ...