צריך להשקיע בגיל הרך כי לכל ילד זכות לטיפול נאות ולחינוך איכותי וטיב הטיפול שיקבל ייקבע את עתידו ואת מקומו ...