שמורת טבע עין אפק צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה-ישראל ...

תל בית ירח צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

נחל עמוד צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

קרני חיטין צילם מיכאל איצקוביץ-טבריה ישראל ...