להתרגש כל יום מחדש להתרגש כל יום, שוב מחדש לחייך כאילו כל רגע, הוא התחלה מדהימה חדשה, להבין שהעקר הוא ...