האם אפשר לשנות תפיסות חיים ע"י שינוי הסיפור , שיכתוב הזכרון. ...