כיצד תפיסה שכלית חדשה של מצב מאפשרת שינוי רגשי למצבים ותגובות קבועות שלנו – דפנה שם טוב יש לנו מצבים ...