ניסיתי לסמן עם היד כזה ״רגע״ כדי שאסיים את תפילת העמידה. הדקות האחרונות של התפילה הרגישו נצח כשאני שומעת את ...