פונקציית הייצור (production function) הנה משוואה מתמטית המשמשת במיקרו כלכלה לתיאור הקשר בין הקלט במשוואה (גורמי יצור) לפלט במשוואה (מוצרים). ...