גל מעדכן מתכון בלרוסי עתיק ופשוט לתפוחי אדמה: "טושנקה". ...