10 אומנים ישראליים יחשפו  את הפרשנות שלהם לנושא הבית/מבצרם מנקודת מבטם, שכל אחד מהם משתמש בחומרים וטכניקות שונות ...

תערוכת אמנות 'נקודה אחת לא תשלוט' One Dot Will Never Rule 4 קומות, 26 אמנים בתחומים שונים, הופעות ומיצגים אמנותיים ...