על המדינה לקבוע החלטה חד משמעית ולשחרר את כל העגונות מידי בעליהן הסרבנים, עד אז, כל מעשה שייעשה, בתחבולה או ...