סיפור התבגרותה של מלכת שבא מנערה יהירה ושאפתנית לאישה בוגרת היודעת לקחת את שמגיע לה וללמוד מכל אדם, בעיקר מהחכם ...