אמיר פיי גוטמן מת מוות טרגי ועצוב. אבל גם במותו, יידרשו מאמצים על מנת לאפשר לו לנוח בשקט, כי במדינה ...