הרפורמה שמקדם משרד החינוך מקבעת את אי השוויון התקציבי ואי השוויון בזכות ליום לימודים ארוך לילדים עם לקויות קשות. במצב ...