נשים כקבוצה יוצרות מקור של חום, אהבה, רעות, דיאלוג, אחווה. יום שני, 25.11.14 – ערב  הסערה הגדולה (לא סערה פוליטית, סתם ...