הפעם הבאה שהקדשתי תשומת לב לשפת הגוף היתה אחרי תאונת הדרכים שעברתי. כיוון שלא נהגתי בזמן התאונה, עצם היותי הנוסעת ...