עם פתיחת שנת הלימודים, שאלתם את עצמכם מה מצפה למורים ואיך זה קשור לכמה הילדים מצליחים ללמוד בבית הספר? מורה ...