סרבני גט הנתונים במאסר מחזיקים בידם את המפתח לכלאם ויכולים להשתחרר אם יסכימו לשחרר את נשותיהם שאת חירותן הם רומסים. ...