חמישה ילדים וחיים אחד/אבישג רבינר Five Kids and One Haim/Avishag Rabiner עריכה: דלית לב. איורים: אורטל אברהם-שורצנברג. הוצאה: עם עובד ...

נכתב לפני שנתיים - נכון באופן מדוייק גם להיום. גם אצלכן זה ככה ? מחכה לתגובות... אומרים ש"עבדים היינו במצרים.." ...