נשים בעלות עסק עצמאי נתקלות בדרישה מצד הביטוח הלאומי להחזיר את דמי הלידה שקיבלו לאחר לידתן, בגלל עיוות בחוק וחישוב ...