בשנים האחרונות יש לי חבר חדש קצת מרובע, אדום בעוונותיו קוראים לו תן ביס. בהתחלה הייתה לנו ידידות בלי מחוייבות, ...