השבוע זכיתי לקבל צמיד עם משימה והתחלתי לחשוב מה אני עושה איתה? #תןדייז - מאז יש לי 10 ימים לעשות ...