''בסין כל זוג רשאי ללדת ילד אחד בלבד. הילדים שנולדו אחרי הילד האחד לא מקבלים זהות וכל חייהם עליהם להסתתר''. ...