כאשר אנו רוכשים תמרי מג'הול אנו נתקלים במחירים שונים - לא תמיד כדאי להתלהב מהמחיר הנמוך מאחר שהוא נקבע לפי ...

סיפורו של תמר המג'הול ושמו מרתק רבים מהמבקרים המגיעים אלינו, גם הפעם כותב לנו חיים אורן שהוא המדריך הראשי לגידול ...