בספר הזה עוסק קואלו באישה שקראה תיגר בהולנד השמרנית, בסוף המאה ה-19 לפני המהפכה הפמיניסטית, במוסד הנישואים וההשלמה עם הפטריארכליות ...